InterGreat Education Group's official online learning platform.
InterGreat Online
Study with the best international tutors on the journey to your dream university

Mai N.

Teaches
IELTS

About me

Introduction

  • Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Ứng Dụng (Master of Applied Linguistics) tại Đại học Curtin
  • Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS đầu ra 7.0+
  • 100+ học sinh vượt mức điểm mục tiêu từ 0.5 band
  • Nhận giải thưởng Giảng viên xuất sắc nhất tại IELTS Online Tests 2021 do học viên và các cựu giám khảo IELTS bình chọn

Tutor consulting

To book a lesson,
contact us now
Contact us
Get a free study abroad
evaluation now.
Contact us