Nền tảng học trực tuyến của InterGreat Education Group.
InterGreat Online
Học cùng giảng viên quốc tế - Chắp cánh ước mơ du học
Phân loại chương trình:
Khóa học:
Môn học phổ biến:Hot
Alison L.
Teaches
Toán học (A Level) Toán học (IB) Vật lý (A Level)
I have five years of teaching experience, I specialize in physics and math, and I'm well-versed in both the A-level and IB curricula. I'm passionate...
Xem chi tiết
Lingling Z.
Clear explanations
Gives encouragement
Teaches
Bài kiểm tra tuyển sinh khoa học quản lý sau đại học GMAT Kỳ thi tuyển sinh sau đại học GRE IELTS
I am an approachable and experienced IELTS/ TOEFL teacher. I have devised and revised my own teaching materials to suit the abilities of different...
Xem chi tiết

Popular Articles