Nền tảng học trực tuyến của InterGreat Education Group.
InterGreat Online
Học cùng giảng viên quốc tế - Chắp cánh ước mơ du học
Phân loại chương trình:
Khóa học:
Môn học phổ biến:Hot
Jeremy E.
Experienced subject teacher
10+ years experience
Teaches
Thiết kế và Công nghệ (GCSE)
Creative and enthusiatic teacher of Design Technology, Product Design, Graphic Design, and STEM at KS3, GCSE, A Level, IB and Degree level. I...
Xem chi tiết
Patricia W.
Teaches
Nghệ thuật & Thiết kế Chương trình Tiến sĩ
I am an interdisciplinary fashion designer and researcher at the University of Edinburgh. Formally trained in mixed media textiles, my practice...
Xem chi tiết

Popular Articles