Nền tảng học trực tuyến của InterGreat Education Group.
InterGreat Education Group Online
InterGreat Online
Học cùng giảng viên quốc tế - Chắp cánh ước mơ du học

Tên
IELTS Webinar-Stephen

Nhóm trường G5 794+ views

IELTS Webinar-Stephen

Free
Tutor:
Stephen E. Fun teaching style IELTS Expert 10+ years experience CELTA Examiner
Total lessons:
1
Duration:
2023/04/28 11:00 (GMT+0)
IELTS Webinar-Stephen
2023/04/28 11:00 (GMT+0)
61 mins

Nhóm trường G5Việc nộp hồ sơ vào các trường đại học thuộc nhóm G5 có tỷ lệ cạnh tranh rất khốc liệt, quy trình nộp hồ sơ rườm rà và yêu cầu chuẩn bị vật chất cũng cao. Người hướng dẫn sẽ dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ của họ để tránh cho bạn tránh khỏi những lỗi mà nhiều người đã mắc phải trong quá khứ. Ngoài việc giúp bạn chuẩn bị cho các kỳ thi ngôn ngữ, đơn xin UCAS, mẫu COPA và chuẩn bị tài liệu ứng tuyển, các gia sư cũng sẽ giúp bạn hiểu sự khác biệt lớn giữa các khoa và yêu cầu chuyên môn tại các trường đại học danh tiếng. Không phải tất cả các trường đều yêu cầu 211/955 và không phải tất cả các chuyên ngành đều yêu cầu điểm trung bình 4.0. Buổi phỏng vấn cũng là một trong những mắt xích quan trọng nhất, nhưng người phỏng vấn không thể làm khó nếu bạn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.


Main lecturer

Stephen E.
Fun teaching style, IELTS Expert, 10+ years experience, CELTA, Examiner

Before returning to the U.K. in 2015, I lived in Beijing, China, for almost 15 years and during that time I worked for a number of educational institutions. I spent 10 years as teacher and Academic Director at Aoji Education Group and helped prepare thousands of students to take the IELTS test and for life at an overseas university. I also worked as a full-time IELTS examiner (speaking/writing)for the northern region of China. I have 18 years of experience as an ESL/EAP/IELTS teacher 14 years were specifically devoted to IELTS preparation.

Recommended live lesson

Nhóm trường G5 502+ views

冲刺牛剑G5,GCSE/Alevel阶段该做哪些准备

2022/11/12 12:00 (GMT+0)
Mincong Z. Top university graduate

More information

Follow our Wechat
  • Exclusive learning materials
  • Detailed explanations of exams
  • Tutor recommendation