Nền tảng học trực tuyến của InterGreat Education Group.
InterGreat Education Group Online
InterGreat Online
Học cùng giảng viên quốc tế - Chắp cánh ước mơ du học

汇集英国牛剑G5院校知名师资, 国际考官

GCSE
A-level
IB
AP
雅思
立即咨询
Khóa học:

Featured live lessons

Completed alt 587+ views

Nhóm trường G5IELTS Webinar-Stephen

2023/04/28 11:00 (GMT+0)
Stephen E.
Fun teaching style, IELTS Expert, 10+ years experience, CELTA, Examiner
Free
Register Now
Completed alt 734+ views

Tuyển sinh 4+iellts

2024/05/26 04:13 (GMT+0)
Tutor T.
Academic teaching style, Always on time
Free
Register Now
Completed alt 248+ views

IELTSGR-L22B1S2 Tsunamis

2024/05/27 10:00 (GMT+0)
Tutor T.
Academic teaching style, Always on time
Free
Register Now